Innov8HR

Aanmoedigingsprijs innov8HR Award 2022: Proximus & Nido/FOD Bosa (Innovatielab voor de federale overheid)

Het team van HRMinfo heeft beslist om geen stemming te organiseren voor de innov8HR Award 2022.
Niet onder de jury en niet bij de HR-community.

Reden: een in kwantitatief en kwalitatief opzicht ondermaatse ‘oogst’. Anders gesteld: te weinig sterke/kwalitatieve inzendingen (in totaal slechts vier) waarvan maar twee (in plaats van de noodzakelijke drie) die enigszins maar onvoldoende beantwoorden aan het criterium van baanbrekende, duurzame en ‘brede’ HR-innovatie met bewezen effectiviteit.

Ter vergelijking: voor de editie 2021 van de award kregen we 8 inzendingen, waarvan er 3 werden weerhouden om mee te dingen (NMBS, Cronos en Decathlon) en Decathlon de winnaar werd na stemming door de jury en de HR-community. Klik hier voor meer info over de toenmalige jury en de weerhouden cases.

Het team van HRMinfo is echter van mening dat de cases van Proximus en van Nido voldoende verdienstelijk zijn om in de bloemetjes te worden gezet, onder meer tijdens de HR innov & tech Day van 19/5 aanstaande. En dat ze tevens een ‘encouragement price' verdienen. Zij zullen die prijs in ontvangst nemen en hun case beknopt voorstellen tijdens het namiddagseminar van de HR innov & tech Day. Een meer uitvoerige voorstelling van de cases zal onderwerp zijn van twee artikels in de volgende editie van HRM.report, een PDF-publicatie van HRMinfo. Die zal volledig gewijd zijn aan HR innovatie en HR Tech.

Hier onder vindt u een korte inhoud van beide cases (Proximus & Nido/BOSA).

Project ‘Make your own digital learning’ @ Proximus

De digitale transformatie die zich afspeelt binnen organisaties heeft ook een impact op de klassieke manier van interne opleidingen. Dat online trainingen zijn veel efficiënter zijn de klassikale varianten, ondervond ook Proximus.

De uitdagingen waar Proximus voor stond, waren niet min: de budgetten voor opleiding werden steeds kleiner, maar tegelijk waren er steeds meer trainingen nodig. Door snelle veranderingen waren opleidingen al snel verouderd én nieuwe trainingen opzetten bleek heel arbeidsintensief. Onder het motto “Krijg je meermaals dezelfde vraag? Maak er dan een e-Learning van” ontstond het project Make your own digital learning. Het einddoel: een bruisende leercultuur waarbij interne processen continu worden verbeterd en het groeien binnen de eigen job wordt gestimuleerd.

In 2017 kwam het project in een stroomversnelling terecht toen een acute nood optrad aan geavanceerde testen voor certificering van helpdeskmedewerkers. Proximus beschikte toen reeds over een digital learning tool maar die leende zich er voornamelijk toe lineaire modules te maken.

Proximus wou bovendien een totaalpakket: een allesomvattende leeromgeving die zowel interne als externe ondersteuning zou bieden. Tegelijk streefde Proximus naar volledige autonomie waarbij de trainingen in-house zouden worden ontwikkeld door eigen medewerkers on the job. Het zocht een cloudbased platform dat klanten flexibiliteit en autonomie biedt, waarbij men volledige controle heeft over de creatie, distributie en het onderhoud van de online training. Na uitgebreid onderzoek, kwam het team terecht bij het leerplatform Flowsparks.

De eerste stap richting het zelfstandig maken van digitale opleidingen was het opzetten van een opleidingstraject plus het bijhorende Sharepoint die vrij toegankelijk is voor iedere medewerker. Naarmate het project vorm kreeg, kon Proximus onderscheid maken tussen twee verschillende opleidingstrajecten, een standaard opleidingstraject en een flexibel traject met meer gerichte onderwerpen, op maat van hetgeen men wil bereiken. Medewerkers ontvangen opdrachten en naslagwerk, evalueren elkaar, en groeien zo gezamenlijk naar uitgewerkte modules toe.

Het eigenlijke traject startte in 2017, maar kende zijn grootste succes in 2021. Opmerkelijk: er werd nauwelijks actie ondernomen om het platform te promoten. Maar de mond-tot-mond reclame zorgde ervoor dat het platform alom gekend en gewaardeerd werd. Proximus dankt die hoge interesse aan de laagdrempeligheid van de software. Zonder didactische kennis, zonder zorgen over het visuele en het technische aspect van een onlineopleiding bleek de leercultuur al snel een succes. Tussen september 2021 en november 2021 kwamen er 50 vrijwillig aangesloten content creators (Interne medewerkers die digitale opleidingen maken) bij. Sinds de start van het project, gingen maar liefst 212 content creators zelf aan de slag. Content creators staan er natuurlijk niet alleen voor; het project berust op co-creatie van onlineopleidingen. De samenwerking tussen collega’s garandeert een hogere kwaliteit doordat meerdere medewerkers elkaars werk evalueren. De 212 medewerkers zitten verspreid over 17 groepen die elk toegang hebben tot een eigen ontwikkelingsmap.

Naast de interne opleidingen komen ook externe kennisbronnen zoals opleidingsbedrijven en digitale leerbibliotheken aan bod bij Proximus. Eén van Proximus’ doelstellingen is dat die externe opleidingsbedrijven meestappen in een blended leertraject. Zo wordt de te leren kennis gedigitaliseerd en kunnen medewerkers op hun eigen tempo leren. Om dit te stimuleren krijgen de externe opleidingsbedrijven toegang tot het leerplatform.

Doorheen dit project is de ontwikkelaar en leverancier van het platform steeds meer een begeleidende positie gaan innemen in de plaats van een uitvoerende. Naarmate steeds meer content creators de tool in de vingers krijgen en er mee aan de slag gaan, begeleiden ze hun collega’s in het oplossen van nieuwe uitdagingen en worden de coaches stilaan overbodig.

Gov Buys Innovation @ Nido/BOSA (Innovatielab voor de federale overheid)

Bij de overheid denkt de doorsnee burger niet meteen aan innovatie. Fout gedacht. Gov Buys Innovation laat gedreven ambtenaren en innovatieve Belgische bedrijven connecteren.

Het platform Gov Buys Innovation is een initiatief van Nido, het innovatielab van de federale overheid dat verbonden is aan de FOD Beleid & Ondersteuning / Stratégie & Appui (BOSA). Nido zag het levenslicht in 2017 en heeft tot doel om een innovatiecultuur te bevorderen en te promoten binnen de overheidssector. Het moet een veilige haven zijn waar volop kan geëxperimenteerd worden en innovatieve ideeën verder kunnen uitbroeden.

De verwachtingen naar de overheid zijn gestegen. Er wordt vandaag van ambtenaren verwacht dat ze meer bereiken, maar met minder middelen. Tegelijkertijd leven we in een VUCA-wereld (Volatility, Uncertainity, Complexity & Ambiguity), dit betekent zoveel als dat we in een tijdperk leven waarin de wereld aan een snelle verandering onderhevig is en complexer wordt. Voor de individuele ambtenaar is het steeds moeilijker om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burger en van de wetgever (lees: de politieke overheid). Met de huidige aanpak van overheidsopdrachten worden kleinere, innovatieve bedrijven onvoldoende bereikt. Dat moest beter. Het was dus nodig de overheid én haar ambtenaren de mogelijkheid te geven nieuwe innovatieve oplossingen makkelijk en veilig te leren kennen, te adopteren en hun collega-experten te betrekken bij het proces.

Aanpassingen aan nieuwe evoluties worden nog te vaak top-down opgelegd. Medewerkers moeten de veranderingen veelal ondergaan. Verandering gaat beter en sneller wanneer medewerkers de kans krijgen om van binnen de organisatie tot vernieuwing te komen.

Gov Buys Innovation is opgezet met als doel om van binnenuit een innovatiecultuur te laten groeien. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de collectieve intelligentie van de medewerkers bij de overheid én die van de Belgische bedrijven.

Onder het motto ‘practice what you preach’ heeft het innovatielab Nido bij het creëren van het platform zelf ook de verschillende stappen in het innovatieproces doorlopen. Zo werd samengewerkt met een designbureau en de UHasselt bij de researchfase, en bij het samenbrengen van de belanghebbenden, om zo te komen tot het concept van samenwerking. De vele interviews met tal van mogelijke partners die Nido zelf heeft afgenomen (de lijst van gesprekspartners, waaronder potentiële leveranciers en/of consultants is bekend bij HRMinfo), gaven inzicht in de belangrijkste obstakels maar ook de behoeften van de betrokken partijen. Er werd vastgesteld dat innovatietrajecten al te vaak starten met goede ideeën, waar uiteindelijk niet veel mee wordt gedaan. Na verschillende pilootfases en marktverkenningen kwam het tot een platform dat in zijn huidige pilootversie bestaat uit een eenvoudige Wordpress website met plug-ins. Nido zal het platform dit jaar uitbouwen naar een meer geautomatiseerd en intuïtiever format, waar elke ambtenaar nog zelfstandiger tewerk kan gaan in zijn projecten.

De ambtenaren krijgen de mogelijkheid om zelf voor elk project het passende multidisciplinaire team te creëren. Al deze belanghebbenden geven elkaar advies en feedback en leren constant van elkaar om uiteindelijk tot de best mogelijke resultaten te komen. Een challenge via Gov Buys Innovation maakt het mogelijk om te experimenteren met een beperkt budget. Deze aanpak geeft de mogelijkheid om niet werkende projecten op tijd stop te zetten zonder geld te verspillen. Het platform kan ook worden gebruikt als een marktplaats voor zinvolle, directe en transparante dialogen tussen ambtenaren en creatieve bedrijven.

Overheidsdiensten staan open voor dit initiatief en zijn steeds bereid om samen met bedrijven experimenten uit te voeren en feedback en ideeën te geven. In een jaar tijd is Gov Buys Innovation erin geslaagd om meer dan 50 bedrijven aan te trekken en zes challenges te begeleiden. Twee marktconsultaties hebben eveneens lessons learned opgeleverd. Drie challenges hebben de experimentfase doorlopen.

De challenge Bosa Futureproof Skills heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat meer dan 100 medewerkers binnenkort de mogelijkheid krijgen om op basis van een AI oplossing een overzicht van hun future proof competenties te zien. Door te kiezen voor deze challenge werden pijnpunten sneller blootgelegd en werkt men kostenefficiënter.