HR innov & tech Day 2019

Disclaimer - Privacy


Al de door u verstrekt gegevens zoals e-mail adres worden opgeslagen in een databank en dienen voor eigen gebruik van HRMinfo en worden niet doorverkocht of doorgegeven aan derden. U hebt, conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, steeds het recht om: uw gegevens in te zien, ze aan te passen en/of te verwijderen. Bij mogelijke klachten of vragen dient u zich per e-mail richten aan: privacy at HRMinfo.net

HRMinfo kan op geen enkel manier aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de informatie in te titels van de artikels die het overneemt en evenmin in de artikels zelf waarnaar gelinkt wordt. De verantwoordelijkheid en het copyright voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.Partners / Sponsors

                 

                 

Video Partners